Czym zajmuje się immunologia?

Czym zajmuje się immunologia?

Medycyna składa się z wielu dziedzin nauki. Jedną z nich jest immunologia, która bada zaburzenia układu odpornościowego pierwotne i wtórne. Biorąc pod uwagę charakter tej dziedziny, można stwierdzić, że jest ona multidyscyplinarna, ponieważ powiązana jest z transplantologią, onkologią i wszystkimi innymi specjalizacjami, gdzie badania immunologiczne są podstawową to określenia stanu zdrowia czy postawienia diagnozy.

Immunologia – gdzie immunolog zdobywa wiedzę?

Aby mieć w ręku uprawnienia immunologiczne i móc zajmować się realizacją testów immunologicznych trzeba skończyć studia, a konkretnie studia medyczne. Doskonałym przykładem placówki, edukującej w zakresie immunologii jest Warszawski Uniwersytet Medyczny lub Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Te dwa podmioty edukacyjne mają niezwykle dobre opinie na temat jakości i poziomu merytorycznego studiów.

Immunologia – rodzaje

Sama immunologia składa się z czterech głównych dziedzin. Możemy wyróżnić serologię, zajmującą się badaniem interakcji między antygenami a przeciwciałami, występującymi u człowieka. Drugą dziedziną jest immunopatologia, która jest ściśle powiązana z układem odpornościowym i bada wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania tego układu i przyczyny. Trzecią dziedziną jest immunogenetyka, zajmująca się weryfikacją mechanizmów dziedziczenia cech antygenowych i układem odpornościowym w kontekście genetyki. Ostatnim filarem immunologii jest immunochemia, która zajmuje się analizą struktur antygenów i przeciwciał. We wszystkich wspomnianych dziedzinach diagnostycy realizują badania immunologiczne, aby rozpoznać mechanizmy, zachodzące w ludzkim organizmie.

Immunologia – kto w niej pracuje?

Osoby, pracujące w takim dziale medycznym nazywane są immunologami. To specjaliści, którzy wykonują badania i testy immunologiczne. Celem takich czynności jest wykrycie chorób autoimmunologicznych (organizm sam niszczy swój tkanki błędnie, rozpoznając je jako obce), układu odpornościowego, tarczycy, alergicznych czy jelit. Przykładowo testy immunologiczne pozwalają zweryfikować czy dany pacjent choruje na przykład na chorobę Hashimoto, łuszczycę, toksoplazmozę czy mononukleozę. To bardzo groźne choroby, dlatego immunolodzy zwracają uwagę, że trzeba wzmacniać swój układ odpornościowy poprawną dietą, a także suplementacją.

Kiedy warto wykonać testy immunologiczne?

Odwiedzając immunologa, z pewnością on zweryfikuje funkcjonowanie układu odpornościowego przez pryzmat dziesięciu charakterystycznych objawów określonych przez Europejskie Towarzystwo Niedoborów Odporności. Wspomniane objawy potwierdzają błędy w funkcjonowaniu układu odpornościowego w organizmie. To wspomnianych objawów należy sześć zakażeń uszu i dróg oddechowych w ciągu roku, zapalenia zatok i konieczność przeprowadzenia antybiotykoterapia o długości ponad 2 miesięcy. Oprócz tego immunolog z pewnością przyjrzy się układowi odpornościowemu, jeśli w ciągu jednego roku doszło co najmniej dwa razy do zapalenia płuc. Powyżej wskazane symptomy mogą wskazywać, że układ odpornościowy może nie funkcjonować prawidłowo i aby poznać przyczyny, wykonywane są właśnie testy immunologiczne.

Company Reviews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *